De fotograaf

Auteur

De Hobbyfotograaf

Vanaf het moment dat ik in 2005 een eenvoudige camera won, is het enthousiasme voor fotograferen als hobby langzaam gegroeid en dat leidde er toe dat ik in 2009 een gebruikte spiegelreflex camera heb aangeschaft.
Ik wist echter nauwelijks hoe je een behoorlijke foto moest maken en heb mij door veel te lezen deze kennis zo goed mogelijk eigen gemaakt om vervolgens in de praktijk tot uiting te brengen.
Een garantie voor goede foto's is deze kennis uiteraard niet, daar komt wat meer bij kijken.
Een groot deel van de op deze site getoonde foto's komen voort uit een andere passie, want zo kan ik het fotograferen onderhand wel noemen, en dat is natuurbeleving.
Hoewel natuurbeleving in de vorm van natuurfotografie meestal niets anders is dan registreren van datgene dat zich op een bepaald moment voor je lens bevindt, streef je er naar om de registratie fototechnisch gezien er uit te laten springen.

Veel kijkplezier!


Copyright © informatie
Door het gebruiken van deze website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hans Mesman.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan Hans Mesman.